fbpx
(+48) 77 546 64 15 [email protected]

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

 

Usługi świadczymy na terenie całego kraju!

Rodzaj instytucji IOD IOD + KRI IOD + KRI + Dokumentacja
Biblioteka, Dom Kultury, Ośrodek Sportu, 250 350 550
Żłobek, Przedszkole, Szkoła, Centrum Usług Wspólnych, Ośrodek Pomocy Społecznej, 350 450 650
Urząd Miasta lub Gminy, Starostwo, 600 750 950
Nadleśnictwo, 450 550 800
Zarząd Budynków Komunalnych, 550 750 950
Przychodnia 350 500 700
Szpital 1000 1200 1400

Ceny netto + 23% VAT.
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
Zadzwoń po więcej szczegółów: +48 77 546 64 15 lub napisz: [email protected]

 

Rodzaj firmy IOD IOD + Audyt IOD + Audyt + Dokumentacja
Prywatny ośrodek rehabilitacji, prywatny podmiot medyczny, 450 550 750
Sklep internetowy 250 350 550
Portal ogłoszeniowy 500 600 800
Agencja zatrudnienia 450 550 750

Ceny netto + 23% VAT.
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
Zadzwoń po więcej szczegółów: +48 77 546 64 15 lub napisz: [email protected]

 

Co dodatkowo otrzymasz bezpłatnie:

 • doradztwo w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • regularne szkolenia ogólne i tematyczne z zakresu ochrony danych,
 • regularne spotkania z Inspektorem Ochrony Danych,
 • dostęp do portalu wsparcia Administratora,
 • dostęp do informacji i artykułów na blogu,
 • wzory dokumentów z zakresu ochrony danych.
 • pełnienie funkcji osoby kontaktowej do CSIRT NASK (dotyczy instytucji),

Zadzwoń: 77 546 64 15 lub napisz: [email protected]

Dopasujemy ofertę do Twoich oczekiwań

 

Zgodnie z RODO, w określonych sytuacjach administrator danych osobowych oraz podmiot przetwarzający są zobowiązani do wyznaczenia spośród dotychczasowych pracowników, zatrudnienia lub powierzenia zewnętrznemu podmiotowi funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD). Obowiązek taki będzie miał miejsce m.in. w sytuacjach gdy są oni podmiotami publicznymi lub ich główna działalność polega na przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych lub polega na operacjach przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą.

Inspektor ochrony danych osobowych musi posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe, dysponować fachową wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie ochrony danych osobowych.

Zakres czynności IOD:

 • informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy niniejszego rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie,
 • monitorowanie przestrzegania niniejszego rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty,
 • udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35,
 • współpraca z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach,
 • pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy niniejszego rozporządzenia.