fbpx
(+48) 77 546 64 15 [email protected]

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

 

Usługi świadczymy na terenie całego kraju!

Rodzaj instytucji IOD IOD + KRI IOD + KRI + Dokumentacja
Biblioteka, Dom Kultury, Ośrodek Sportu, 150 300 400
Żłobek, Przedszkole, Szkoła, Centrum Usług Wspólnych, Ośrodek Pomocy Społecznej, 300 450 550
Urząd Miasta lub Gminy, Starostwo, 550 750 1000
Nadleśnictwo, 350 500 600
Zarząd Budynków Komunalnych, 450 600 800
Przychodnia 300 450 650
Szpital 900 1100 1500

Ceny netto + 23% VAT.
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
Zadzwoń po więcej szczegółów: +48 77 546 64 15 lub napisz: [email protected]

 

Rodzaj firmy IOD IOD + Audyt IOD + Audyt + Dokumentacja
Prywatny ośrodek rehabilitacji, prywatny podmiot medyczny, 300 400 550
Sklep internetowy 150 350 500
Portal ogłoszeniowy 300 400 550
Agencja zatrudnienia 300 500 700

Ceny netto + 23% VAT.
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
Zadzwoń po więcej szczegółów: +48 77 546 64 15 lub napisz: [email protected]

 

Co dodatkowo otrzymasz bezpłatnie:

 • doradztwo w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • regularne szkolenia ogólne i tematyczne z zakresu ochrony danych,
 • regularne spotkania z Inspektorem Ochrony Danych,
 • dostęp do portalu wsparcia Administratora,
 • dostęp do informacji i artykułów na blogu,
 • wzory dokumentów z zakresu ochrony danych.
 • pełnienie funkcji osoby kontaktowej do CSIRT NASK (dotyczy instytucji),

Zadzwoń: 77 546 64 15 lub napisz: [email protected]

Dopasujemy ofertę do Twoich oczekiwań

 

Zgodnie z RODO, w określonych sytuacjach administrator danych osobowych oraz podmiot przetwarzający są zobowiązani do wyznaczenia spośród dotychczasowych pracowników, zatrudnienia lub powierzenia zewnętrznemu podmiotowi funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD). Obowiązek taki będzie miał miejsce m.in. w sytuacjach gdy są oni podmiotami publicznymi lub ich główna działalność polega na przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych lub polega na operacjach przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą.

Inspektor ochrony danych osobowych musi posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe, dysponować fachową wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie ochrony danych osobowych.

Zakres czynności IOD:

 • informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy niniejszego rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie,
 • monitorowanie przestrzegania niniejszego rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty,
 • udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35,
 • współpraca z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach,
 • pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy niniejszego rozporządzenia.