(+48) 77 546 64 15 [email protected]

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

 

Zgodnie z RODO, w określonych sytuacjach administrator danych osobowych oraz podmiot przetwarzający są zobowiązani do wyznaczenia spośród dotychczasowych pracowników, zatrudnienia lub powierzenia zewnętrznemu podmiotowi funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD). Obowiązek taki będzie miał miejsce m.in. w sytuacjach gdy są oni podmiotami publicznymi lub ich główna działalność polega na przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych lub polega na operacjach przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą.

Inspektor ochrony danych osobowych musi posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe, dysponować fachową wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie ochrony danych osobowych.

Wycena usługi IOD

Nowe pole