fbpx
(+48) 77 546 64 15 [email protected]

Bezpieczeństwo informatyczne

Zgodnie z art. 24 i 32 RODO Administrator powinien zapewnić odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne gwarantujące bezpieczeństwo przetwarzanych danych. Dla zapewnienia spełnienia powyższych przepisów należy powołać Administratora systemów...

Rejestrowanie czynności przetwarzania

Poradnik Prezesa UODO Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) przewiduje, że administratorzy danych oraz podmioty przetwarzające mają obowiązek prowadzenia odpowiednio rejestru czynności lub rejestru kategorii czynności. Art. 30 RODO wskazuje ich...

Webinary i spotkania online z IOD

Bezpłatne cykliczne i tematyczne szkolenia oraz spotkania online w związku z ochroną danych osobowych i bezpieczeństwem informacji dla klientów korzystających z naszych usług Inspektora Ochrony Danych. Szkolenia odbywają się w formie...