fbpx
(+48) 77 546 64 15 [email protected]

Rejestrowanie czynności przetwarzania

Poradnik Prezesa UODO Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) przewiduje, że administratorzy danych oraz podmioty przetwarzające mają obowiązek prowadzenia odpowiednio rejestru czynności lub rejestru kategorii czynności. Art. 30 RODO wskazuje ich...