fbpx
(+48) 77 546 64 15 [email protected]

W związku z pytaniami, jakie otrzymujemy dotyczącymi powyższej tematyki, informacji w której opisujecie Państwo zakłócanie zdalnych lekcji przygotowaliśmy wskazówki, które mamy nadzieję pomogą Państwu w zapewnieniu bezpieczeństwa podczas prowadzonych lekcji zdalnych.

1.Nie należy umieszczać linków do wideokonferencji lekcyjnych na publicznych forach, grupach np. na Facebook.

Należy je rozesłać za pośrednictwem email do uczniów.

2. Każdy uczeń powinien korzystać z własnego konta, zarejestrowanego na znany nauczycielowi adres email, w razie wystąpienia incydentu będzie można stwierdzić, kto jest za niego odpowiedzialny.

W przygotowanej przez nas procedurze dotyczącej realizacji nauczania na odległość zaproponowaliśmy zapisy:

Warunkiem korzystania z usług  systemu zdalnego nauczania jest:

  1. posiadanie statusu ucznia szkoły,
  2. posiadanie adresu poczty elektronicznej ucznia nadanego przez wychowawcę,
  3. założenie indywidualnego konta dla każdego ucznia, pozwalającego na dostęp do zajęć realizowanych online (za pomocą adresu poczty e-mail),
  4. założenie indywidualnego konta dla każdego z nauczycieli. Komunikacja ze szkołą i wymiana służbowych danych nie powinna odbywać się przez prywatne konta pocztowe nauczycieli,

Konta na platformie do zdalnej nauki są zakładane przez Administratora w placówce, a konta są zakładane w domenie placówki, niedopuszczalne jest wykorzystywanie własnych kont e-mail uczniów i nauczycieli np. w domenie gmail.com lub outlook.com.

Administratorem założonych kont w domenie placówki jest wyznaczona przez Dyrektora osoba (np. informatyk) i to ona ma uprawnienia do zmiany ustawień kont, nadawania uprawnień czy resetowania hasła.

3. Możliwość korzystania z opcji „poczekalni”.

Nauczyciel prowadzący lekcje „wpuszcza” uczniów na zajęcia, weryfikując przy tym czy wszyscy uczniowie są we właściwym zespole.

Dopóki uczeń nie zostanie rozpoznany przez nauczyciela, nie dołączy do trwającej lekcji. Można również zamknąć lekcje, kiedy wszyscy uczniowie już do niej dołączą.

Na początku każdej lekcji online nauczyciel sprawdza listę obecności, uczeń ma obowiązek potwierdzić swoją obecność za pomocą mikrofonu. W trakcie zajęć online nauczyciel ma prawo zweryfikować obecność ucznia na zajęciach poprzez:

  1. skierowanie prośby o włączenie kamerki,
  2. prośbę o udzielenie odpowiedzi (przez mikrofon lub na czacie) na zadane pytanie dotyczące toku lekcji.
  3. tylko nauczyciel ma prawo do wyciszania uczestników i prezentowania swojego ekranu. Platforma do zdalnej nauki powinna umożliwiać udzielania głosu przez nauczyciela tej osobie, której chce go udzielić np. po tym jak osoba ta podniesie wirtualną rękę,
  4. platforma do zdalnej nauki powinna umożliwiać zablokowanie zmiany nazwy użytkownika
  5.